Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 24, 2017

** DAG SOLSTAD forteller om sin tid som hoffreporter for Akers Mek. Konsernet har nå stoppet boken de selv har betalt Henrik Langeland for å skrive for dem. Da Solstad gjorde samme jobb i 1990, fikk han helt frie tøyler, men skrev likevel et «veldig vennlig» portrett av bedriften.

** Og Morgenbladet er årets...


Nov 17, 2017

** Er det noe frigjørende kraft igjen i liberalismen? Filosof AKSEL BRAANEN STERRI og MÍMIR KRISTJÁNSSON, en av redaktørene bak boka «Ingen mennesker er født frie», diskuterer sosial-liberalismens mulige, eller umulige, fremtid.

**Og fører psykolog-behandling på norske terapirom til økte forskjeller?...


Nov 10, 2017

** Internetts frustrerte og sinte gutter har fått en trøstende farsfigur, sier MARTIN GEDDE-DAHL. Han har fulgt en psykologiprofessors reise inn i alt-right-bevegelsens verden.  

** Og: Kjepphesten reiser til Danmark! Nå har også fremoverlente dansker fått øynene opp for huslingvist PAAL UVAAGs språklig...


Nov 3, 2017

** Alle snakker om posthumanisme, men er det noen som vet hva i all verden det egentlig er? JAN GRUE forsøker å forklare konseptet, nesten uten roboter. 

** Halleluja! Kristen-Bob Dylan er endelig tatt inn i det gode selskap. Det var på tide, mener MARIUS LIEN.

** Lydkunstneren JANA WINDEREN blir med ESPEN HAGULID...