Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 31, 2017

** Om vi kan velge kjønn, burde vi vel også få velge rase. Har antirasistiske bevegelser bare overtatt rasistenes tankegods når de nekter en hvit kvinne med afroamerikansk identitet å kalle seg svart? CORA ALEXA DØVING har undersøkt det underlige tilfellet Rachel Dolezal. ** Og TOVE GRAVDAL har vært i Frankrike...


Mar 24, 2017

** Det skulle være et hyggelig sekstiårslag. Istedet sitter EU alene på festen og gråter ned i bløtkaken. STEN INGE JØRGENSEN analyserer den europeiske unions nitriste gebursdag. ** Og hvor blir det av Koranen i norsk litteratur? BÅR STENVIK har lett med lys og lykter.


Mar 17, 2017

** SIGVE INDREGARD tar på oppdagerhatten og reiser til den urbane jungelen på Stovner i Oslo for å konfrontere «de svenske tilstandene» NRK rapporterer om. Det blir ’Schpaaa’ anno 2017. Slå deg med. Om du tør! ** Og er det viktig å snakke om den kulturelle effekten av høy innvandring? LIXIAN CHENG svarer...


Mar 10, 2017

** SIMEN EKERN forteller om Geert Wilders, mannen bak det originale populisthåret. Nederlenderen er den neste høyrepopulisten som skal omkalfatre vestens politikk. Men kan Wilders stoppes av en ny venstresidebevegelse? ** Norske studenter: For flittige og for slappe. Samtidig. Hva i all verden har skjedd med...


Mar 2, 2017

...det er esperanto, med Østfold-L. ** Esperanto var tenkt som en global jiddisk, sier BJARNE RIISER GUNDERSEN. Kan det bli redningen nå når vi alle er i språklig diaspora? (Nei.) ** ...Og Østfold-L-debatten tar nok en om dreining, denne gangen med AUDUN STOKKE HOLE.