Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 31, 2016

Det er 25 år siden «generasjon X» ble skapt i boka med samme navn. JOHN ERIK RILEY har reist til Sør-California for å forsøkt å finne stedene boka beskriver. I stedet fant han verdens undergang. I tillegg: De eldste er fortsatt grusomst. Taliban har vært med oss så lenge at vi nesten glemmer dem, men...


Mar 21, 2016

ASLE TOJE vil ha en kirke utenfor politikken. Prest HELGE NYLENNA er uenig. Vi forsøker å få i stand forsoning. Under krigen krevde Terboven at alle duene i Norge skulle utryddes. Det lider det norske prakt- og brevduemiljøet fortsatt under. ELLEN LANDE GOSSNER og HÅKON GUNDERSEN har møtt dueavlerne. Og hva i all...


Mar 17, 2016

PÅSKESPESIAL #1: - THOMAS HYLLAND ERIKSEN og TERJE TVEDT stiller til den ultimate duellen, med KJETIL ROLNESS som ordstyrer. – I tillegg får du anbefalt påskens beste leseopplevelser av OLAF HAAGENSE, HANNE ØSTLI JAKOBSEN, LASSE MIDTUN og TOVE GRAVDAL. 


Mar 10, 2016

Den verste krisen siden Martin Luthers tid, sies det. HANNE ØSTLIE JAKOBSEN har besøkt Danmarks kuttrammede universiteter. Også i Norge er studenter redde for fremtiden. De siste seks årene har de begynt å velge langt tryggere fag enn de gjorde før, sier EMIL FLATØ. I tillegg: Lingvist PAAL UVAAG riktig koser seg...


Mar 3, 2016

– Flere kvinnelige artister mener mannlige produsenter får for mye ære for deres arbeid. LARS LILLO-STENBERG er enig i at produsenter får vel mye ros i media, men vet ikke om det handler om kjønn. Hør han i samtale med KINE SANDBÆK JENSEN fra Pieces of Juno. – I tillegg: I et halvt år har TOVE GRAVDAL og...