Preview Mode Links will not work in preview mode

May 15, 2018

Følger det en egen sluhet med det å være i en undertrykt gruppe? Det tror VIGDIS HJORTH. Hun forteller om det, og hvorfor hun har brodert navnene på sine ekskjærester på gardinene hjemme hos seg selv. Dette portrettet ble første gang sendt i februar 2016.