Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 27, 2018

** KARL OVE KNAUSGÅRD og MAGGIE NELSON – to av virkelighetslitteraturens store forfattere – møttes på Munch-museet for en prat om True Crime, forskjellen på ekte og oppdiktede sitater og de overdrevne ryktene om jegets død. 

Samtalen er et samarbeid mellom Munch-museet, kulturfestivalen The Big O og Morgenbladet, og ble ledet av kulturredaktør Ane Farsethås.

Denne samtalen ble første gang sendt i oktober 2017.