Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 13, 2017

– Odd Nerdrum ble dømt for skattejuks fordi kunsten hans ble sett på som juks, sier kunstsosiolog DAG SOLHJELL. Mandag denne uken ble det klart at kunstneren er benådet ved kongelig resolusjon.

Denne episoden er et gjenhør fra juli 2016.