Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 3, 2018

Hvordan redde seg fra sin egen familie? IVO DE FIGUEIREDO og VIGDIS HJORTH møttes til en samtale om familiebånd og relasjoner, skuffelser og svik.

Ordstyrer: Ane Farsethås, kulturredaktør i Morgenbladet. Samtalen er et samarbeid mellom Litteraturhuset i Bergen og Morgenbladet.

Denne episoden ble sendt første gang i november 2016.