Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 6, 2018

Radioresepsjonen på NRK P13 har stjålet Morgenbladets etikerspalte. Vi tar en prat med TROND BERG ERIKSEN for å forstå hva som ligger bak originalens etikks-filosofi.

Denne sendingen er en reprise fra september 2016.