Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 27, 2016

EKSTRA PODCAST: Hør Tove Gravdal fra den første amerikanske presidentdebatten mellom Clinton og Trump.