Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 12, 2018

Sveriges eldste forlag er kjøpt opp av et lydbokselskap. Nå utfordrer lydbøker både papir- og e-litteraturen. Blir lesning noen gang det samme igjen? Hør et utdrag fra reportasjen. Hør og les den i sin helhet på www.morgenbladet.no/lydbok.

Skrevet og lest av Askild Matre Aasarød