Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 6, 2017

**Holder vi på å få en hel generasjon myke junkies? Samfunnsredaktør LENA LINDGREN har forsøkt å forstå den nye avhengigheten. **Og er det mulig å gjenta de samme fortellergrepene og den samme mytologien igjen og igjen i 40 år, og likevel skape noe nytt? Forfatter JOHN ERIK RILEY har forsøker å forstå den kollektive fascinasjonen for Star Wars. Denne episoden er en reprise fra julen 2015.