Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 13, 2018

** ESKIL SKJELDAL var en profilert kristen kommentator, forfatter og prest. Så forsvant Gud.

Dette intervjuet ble sendt første gang i april 2017