Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 31, 2017

** Om vi kan velge kjønn, burde vi vel også få velge rase. Har antirasistiske bevegelser bare overtatt rasistenes tankegods når de nekter en hvit kvinne med afroamerikansk identitet å kalle seg svart? CORA ALEXA DØVING har undersøkt det underlige tilfellet Rachel Dolezal. ** Og TOVE GRAVDAL har vært i Frankrike og fulgt elitens nye yndling, og høyrepopulismens dronning på veien mot valget.