Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 2, 2017

...det er esperanto, med Østfold-L. ** Esperanto var tenkt som en global jiddisk, sier BJARNE RIISER GUNDERSEN. Kan det bli redningen nå når vi alle er i språklig diaspora? (Nei.) ** ...Og Østfold-L-debatten tar nok en om dreining, denne gangen med AUDUN STOKKE HOLE.