Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 17, 2017

** NRKs dekning av jenter som opererer underlivet fører til mer, ikke mindre, kroppspress, mener LINNÉA MYHRE. Hun er ny spaltist i Morgenbladet. ** Det norske skolesystemet støter gutter ut i mørket sier CAMILLA STOLTENBERG. Hadde det vært kvinner som falt av ville vi gjort noe med det for lenge siden, tror hun.