Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 10, 2017

** Samlivsterapeut SISSEL GRAN advarer mot vår tids skjulte folkelidelse: 'Den store overveldelsen'. Hun mener vi bør stenger ute våre nærmeste, og skrur av podcastene (ikke den du hører på nå selvsagt). ** Og: På Gran Canaria slår Trump-supportere, fristats-utopister og bitcoin-fantaster sammen kreftene. Vi kjøpte oss en paraplydrink og slo oss med.