Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 20, 2017

** Kan vi forstå Trump ved å lese hans bøker? LASSE MIDTTUN har prøvd. ** Eller er det amerikans wrestling som er veien til Trumps indre? Forsker TORE WITSØ RAFOSS mener han har funnet nøkkelen.