Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 16, 2016

** Virkelighetslitteratur, supermennesker og Shakespear. ANE FARSETHÅS og OLAF HAAGENSEN diskuterer årets beste bøker ** Og en jamsession med MANU CHAO.