Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 12, 2018

** Hvordan kunne Thomas Quicks vanvittige løgner overbevise rettsvesenet og psykiatere? ESPEN HAUGLID har lest selvbiografien til mannen alle prøver å forstå. Diskusjonen om fortrengte minner er ikke over. 

Denne sendingen er en reprise fra desember 2016.