Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 4, 2016

Hvordan redde seg fra sin egen familie? IVO DE FIGUEIREDO og VIGDIS HJORTH møtes til en samtale om familiebånd og relasjoner, skuffelser og svik – og om litteraturens kraft. Ordstyrer: Ane Farsethås, kulturredaktør i Morgenbladet. Samtalen er et samarbeid mellom Litteraturhuset i Bergen og Morgenbladet. Du kan også se samtalen i Morgenbladets strømmeportal (www.morgenbladet.no/portalen).