Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 7, 2016

**ASLE TOJE reiser tilbake til Norge på 1920-tallet for å forstå Donald Trump. ** LENA LINDGREN prøver å bli klok på transhumanismen. Ikke ved å spå om hjerneimplantater og udødelige mennesker, men ved å se på hvordan vi alle speiler oss i dagens teknologi.