Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 23, 2016

** Europas høyrepopulister har begynt å slå kreftene sammen, sier SIMEN EKERN fra Wien. Han har snakket med kontinentets viktigste populister. ** Aktivist STURLA HAUGSGJERD jobber for en mer åpen ruspolitikk, i tillegg til å selv være rusavhengig. Nå har han reist til et land med rusproblem. Kan Mexicos sovende middelklasse ta opp kampen mot narkokartellene? ** Kulturell kapital: ESPEN HAUGLID anbefaler kulturen du trenger denne uken: Fiksjonen om Los Angeles. -------- Morgenbladets podcast er denne uken støttet av Litteraturhuset i Oslo.