Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 25, 2016

Leder fortellinger om alvorlig syke som lykkelig velger assistert selvmord oss tilbake til eugenikken? Professor Jan Grue frykter den moderne fascinasjonen for den frivillige død. Og hva slags hip-hop liker regissør Werner Herzog?