Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 22, 2016

Det er akkurat fem år siden 22. juli, og vi ser nærmere på hvordan terrorangrepet har virket inn på den norske skjønnlitteraturen. Litteraturkritiker i Morgenbladet, Olaf Haagensen, mener «den store 22. juli-romanen» ville vært usann. I tilegg: Vi spør huslingvist Pål Uvaag om hvordan babyspråk raskest mulig kan bli skikkelig språk.