Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 2, 2016

KIM ZETTER har skrevet boken om verdens første digitale våpen: STUXNET. Det beviste at ener og nuller kan ødelegge demninger, turbiner og strømnett, sier hun.  Så har kulturredaktør ESPEN HAUGLID bestemt seg for å lenke seg fast for å redde Galleri Oslo. Vi har tatt en tur innom hovedstadens forsømte postmodernistiske perle.