Preview Mode Links will not work in preview mode

May 5, 2016

– Dette dreier seg ikke om boken min, men om en krig mellom to verdenssyn. En krig mellom et gammeldags syn på hvordan ting fungerer og det nye synet, sa den franske stjerneforfatteren ÉDOUARD LOUIS om Kjartan Fløgstads lesning av hans bok Farvel til Eddy Bellegueule. Nå svarer FLØGSTAD.