Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 14, 2016

– TORIL MOI er en av Norges aller mest kjente intelektuelle. Nå er hun rammet av en av de store selvhjelpstrendene som hjemsøker kloden, nemlig Kondos ryddemetode. – EMIL FLATØ har gått til følelsesterapi. – HELENE URI og MARIT K. SLOTNÆS vurderer Norges beste forelesere.