Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 31, 2016

Det er 25 år siden «generasjon X» ble skapt i boka med samme navn. JOHN ERIK RILEY har reist til Sør-California for å forsøkt å finne stedene boka beskriver. I stedet fant han verdens undergang. I tillegg: De eldste er fortsatt grusomst. Taliban har vært med oss så lenge at vi nesten glemmer dem, men terrorangrepet i Lahore viser at den løse grupperingen fortsatt er en stor maktfaktor i Pakistan, forteller TOVE GRAVDAL.