Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 21, 2016

ASLE TOJE vil ha en kirke utenfor politikken. Prest HELGE NYLENNA er uenig. Vi forsøker å få i stand forsoning. Under krigen krevde Terboven at alle duene i Norge skulle utryddes. Det lider det norske prakt- og brevduemiljøet fortsatt under. ELLEN LANDE GOSSNER og HÅKON GUNDERSEN har møtt dueavlerne. Og hva i all verden er i veien med navnene på norske utdanningsinstitusjoner? SIGVE INDREGARD undrer.