Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 10, 2016

Den verste krisen siden Martin Luthers tid, sies det. HANNE ØSTLIE JAKOBSEN har besøkt Danmarks kuttrammede universiteter. Også i Norge er studenter redde for fremtiden. De siste seks årene har de begynt å velge langt tryggere fag enn de gjorde før, sier EMIL FLATØ. I tillegg: Lingvist PAAL UVAAG riktig koser seg med studentavisenes ordspillbaserte navn.