Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 3, 2016

– Flere kvinnelige artister mener mannlige produsenter får for mye ære for deres arbeid. LARS LILLO-STENBERG er enig i at produsenter får vel mye ros i media, men vet ikke om det handler om kjønn. Hør han i samtale med KINE SANDBÆK JENSEN fra Pieces of Juno. – I tillegg: I et halvt år har TOVE GRAVDAL og ELLEN LANDE GOSSNER fulgt seks flyktninger på vei fra Syria til Norge.