Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 25, 2016

Willy Pedersen skapte brudulje da han i 2009 gikk inn for legalisering av cannabis. Nå uroer han seg over den frivillige medikaliseringen av ruskulturen. Så har det oppstått en ny forbausende hyggelig demoninspirert pop i Trinidad og Tobago. Musikkanmelder Marius Emanuelsen tar deg med til soca-ens verden.