Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 21, 2016

Den oppvoksende generasjon er «ny-haugianere», og det kan føre til større forskjeller, sier Asle Toje. Høre han i samtale Andreas C. Halse i SV. Og er kjønn eller kultur viktigst? Bli med på leting etter svar i Morgenbladets arkiv?