Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 7, 2016

Det foregår en strikkekrig. Etter at Morgenbladets anmelder brukte kniven på et utvalg strikkebøker sist uke har det kokt i strikkemiljøet. Vi forsøker å få til en fredssamtale, på en strikkekafé. I tillegg kan du få bli kjent med Putins media. Anders Firing Lunde her vært i Russland for å snakke med de villige propagandistene, som forsøker å overbevise Russland og hele kloden om Putins verdensbilde. I tillegg får du spennende nyheter om Morgenbladets spåkule.