Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 23, 2015

01.03: Holder vi på å få en hel generasjon av myke junkies? Samfunnsredaktør Lena Lindgren har forsøkt å forstå den nye avhengigheten. 10.30: Og er det mulig å gjenta de samme fortellergrepene og den samme mytologien igjen og igjen i 40 år, og likevel klare å skape noe nytt? Forfatter John Erik Riley har forsøker å forstå den kollektive fasinasjonen Star Wars-universet.