Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 17, 2015

Når Lasse Midttun og Olaf Haagensen begge trekker frem det de mener er årets tre beste bøker, ender du opp med svensk science-fiction, fascistiske krigsskildringer, holocausthistorier, ballader om hvitløk og poesi om Fredrikstads korallrev.