Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 3, 2015

Snart er all informasjon på internett umulig å avlytte. Politiet hater det, mens regjeringens eget sårbarhetsutvalg vil omfavne det. Så er det du eller terroristen som tjener at alt blir hemmelig?