Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 26, 2015

Agnar Mykles bøker er ført i et språk som var gammeldags alt da de ble gitt ut, sier Helene Uri. Hvorfor er det sånn at Norges mest kjente erotiske og sensuelle litteratur er skrevet med så konservative ord?