Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 13, 2015

Iran er et land som er delt i to, mellom den lille islamske makteliten og flertallet som ønsker seg et friere land. Men kan den liberale delen av landet, som en ser utfolde seg åpent og nokså uhemmet i Teherans gater, også få reel makt? Tove Gravdal har besøkt landet.