Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 6, 2018

Kuksatan, bakfitteræv og annen klassisk norsk banning er under angrep fra engelske låneord som fuck og shit, sier RUTH VEDTVEDT FJELD, forfatter av Norsk banneordbok.


Nov 2, 2018

** Det er store problemer i ekteskapet mellom kapitalismen og demokratiet, mener Yngve Slyngstad, sjefen for det norske oljefondet. Han vil selv stiller opp som samlivsterapaut, og ha revolusjon i økonomifaget. MARIA BERG REINERTSEN forteller om sitt møte med en av Norges mektigste personer. Og tar seg noen shot med...