Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 13, 2015

Kvelden mulla Krekar ble pågrepet tilbrakte han sammen med journalist Jo M. Bredeveien. Fredag 30. oktober faller dommen mot ham. Men når han kommer ut av fengsel vil han igjen til å gi utrykk for de samme meningene han er siktet for, i alle fall om vi journalister spør, sier Bredeveien. Så hvordan skal vi forholde oss til klovnen og terroristlederen Krekar?