Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 22, 2018

** ASLE TOJE mener staten må gripe inn og lage nasjonalistiske myter. Hvis ikke gjør andre det. Historiker JEANETTE VABERG, derimot, mener vår historer består vel så mye av blanding som enhet. Og MOHAMED ABDI advarer mot å bygge nasjonalisme på det vi legger igjen i doskåla. Bli med til NORSK LITTERATURFESTIVAL på Lillehammer og en diskusjon om behovet for nasjonale fortellinger.

Lydtekniker var JOACHIM VENBERGET.