Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 19, 2018

** Et av Norges mest ikoniske kunstverk endte opp i småbiter, i en hall fylt med campingbiler. Hvordan hendte det? Et møte med kunstneren bak Prosjekt Gjerdeløa, MARIANNE HESKE.