Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 15, 2018

** Hva har Lars Gule, Hege Storhaug og Christian Kjelstrup til felles? De har alle havnet i krig med Wikipedia, sier journalist ANDERS FIRING LUNDE.