Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 8, 2018

** Journalist ANDERS HAMMER har møtt krigsherren som tok over stafettpinnen da nordmennene dro. Han tar livet av opprørere han kjemper mot, surrer dem fast på bilpanseret. Det er lite igjen etter den norske hærens arbeid for demokrati, likestilling og fred i Faryab-provinsen.