Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 1, 2018

** ÅSNE SEIERSTAD, ERIKA FATLAND og PETER FRÖBERG IDLING diskuterer om det er politikk eller psykologi som leder til radikalisering og  hvordan man skal skrive om ekstreme bevegelser. Ordstyrer for denne Morgenbladetsalongen er Bernhard Ellefsen.


Samtalen ble tatt opp av JAMES WELBURN under Litteraturfestivalen på Lillehammer.