Preview Mode Links will not work in preview mode

May 29, 2018

 

Liflige små dongeryshortser og sickpack-er så vidt synlig gjennom linskjortene! Det er tropevarme når Morgenbladets estetiker, RAGNHILD BROCHMANN, analyserer historien og symbolikken bak sommermoten.