Preview Mode Links will not work in preview mode

May 1, 2018

 

** Norske barnehager tilbyr bare «minimal quality» ifølge en undersøkelse. Er det da feil at foreldre likevel sier at de er fornøyde?

Kommentator og journalist MARIA BERG REINERTSEN lurer på om barnhageansatte bør følge Ayn Rands taktikk for å sikre barn en god tilværelse på dagtid.