Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 27, 2018

 

** Er det mulig å liberalisere et land, uten å innføre demokrati? Det tror Kronprins Mohammed bin Salman i Saudi-Arabia. Han vil gjøre landet til en modell for en åpen, men totalitær fremtid. 48 mennesker henrettet ved halshugging så langt i år i landet, ifølge Human Rights Watch.

En samtale med journalist TOVE GRAVDAL.