Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 24, 2018

 

DNO, Det Norske Oljeselskap, driver oljevirksomhet etter cowboy-metoden i verdens mest utsatte land: De er saksøkt av den irakiske staten, gir arbeidere de dårligste vilkårene i klassen og sa i 2015 opp 200 ansatte via sms i borgerkrigsherjede Jemen. Nå vil Norges eldste oljeselskap tilbake til hjemlandet.

En samtale med journalist ELIDA HØEG.